הלוואות למוגבלים

היכן ניתן לקבל הלוואות למוגבלים?

חשבון בנק מוגבל עלול ליצור בעיות חמורות בהתנהלות שוטפת. מלבד הפגיעה בתזרים המזומנים או בתשלומים לספקים, נותני שירות וכן הלאה, הגבלה של חשבון מונעת גם קבלת הלוואה מהבנק. ההוצאות השוטפות תלויות במידה רבה בהלוואות ולכן חשבון בנק מוגבל הוא מצב שכדאי להימנע ממנו. מצד שני, כיום ניתן לקבל הלוואות למוגבלים בדרכים שונות.
יש לציין כי הגבלה של חשבון בנק מתבצעת ברוב המקרים לאחר 10 צ'קים חוזרים לפחות, או לחילופין כאשר הלקוח מחליט לבטלם במשך שנה אחת. ההגבלה היא לתקופה מסוימת ומותנית באישור של גורמים מקצועיים בבנק. מנגד, הלוואות למוגבלים נועדו לאפשר לאזרחים לקבל מימון ממקורות חוץ בנקאיים וכך למעשה לעקוף את ההגבלה. זו דרך חוקית לחלוטין להתנהל בשוק פיננסי סואן והיא נפוצה גם במקומות אחרים בעולם.

הלוואות למוגבלים

הלוואות למוגבלים מחברות אשראי או חברות מימון פרטיות

המאפיין הבולט ביותר של הלוואות למוגבלים הוא המהירות. גופים חוץ בנקאיים מודעים היטב לחשיבות של הלוואות מן הסוג הזה, ולכן הם פועלים במהירות על מנת לתת מענה על צרכי הלקוחות והאזרחים. חברות אשראי המציעות הלוואות למוגבלים וגם חברות מימון פרטיות מתנהלות במהירות ראויה לציין. התנאי היחיד ברוב המקרים עבור קבלת הלוואות למוגבלים הוא הצגת תדפיסי עו"ש ותלושי שכר של שלושה חודשים אחרונים. בנוסף, לעיתים יש צורך בהצגת ערבויות מסוימות על מנת למנוע נטילת סיכון מטעם הגוף המממן.
לקוחות פרטיים ועסקיים יכולים להתעניין לגבי הלוואה דחופה למוגבלים. בעל עסק לדוגמא פונה ברוב המקרים אל חברת מימון חוץ בנקאית, משווה בין מסלולים ובוחן את האופציות הרלוונטיות עבורו. הוא יכול לקבל הלוואה גם הוא מוגבל בחשבון הבנק וזאת בתמורה להצגת דפי חשבון. לעיתים הוא נדרש להציג מסמכים מרואה חשבון, שיכול לייעץ לו לגבי המסלול האטרקטיבי ביותר. עם זאת, לקוח פרטי הפונה לחברת מימון נתקל בפחות קשיים. הוא יכול להתגבר על המכשולים המוצבים בפניו על ידי הבנק ולמצוא מקור מימון יעיל. חשוב לקחת את ההלוואה ממקור אמין ולברר על התנאים, על הריבית ועל מסלולי ההחזר.